Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Adatkezelés

A honlapon keresztül személyes adatokat nem gyűjtünk!

A Magyar Bichon Állatvédő Egyesület (székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, III.Körzet, tanya 0328., adószám: 18869224-1-03, a Kecskeméti Törvényszék, mint Cégbíróság előtt nyilvántartási szám 03-02-0003597 alatt nyilvántartva, Füleki Hajnalka, mint adatkezelő, (a továbbiakban Adatkezelő), Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény (Infotv.) rendelkezései alapján, ezúton teszi közzé adatvédelmi elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismeri el és egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége minden tekintetben megfelel a hatályos jogszabályok előírásainak. Jelen adatkezelési nyilatkozat és tájékoztató egyben adatkezelési szabályzatnak is minősül.

Az adatkezelés menete, jogcíme, időtartama Jelen honlapon zajló mindennemű adatrögzítés, -kezelés és -továbbítás kizárólag önkéntes hozzájáruláson alapszik.

Az e-mailen beküldött adatokat két hétig tároljuk, azután véglegesen törlésre kerül.

A honlap letöltése alkalmával Adatkezelő a szolgáltatás fejlesztése és a visszaélések megelőzése érdekében rögzíti az érintett adatait, amely az érintett IP-címére és a letöltött oldal nevére terjed ki. Az adatkezelés jogalapját az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. § (1)-(4) bekezdése képezi, az adatkezelés időtartama a (7) bekezdés szabályai szerint kerül megállapításra. Amennyiben nem kíván személyes adatot megadni, kérjük, ne küldjön e-mailt.

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak kapcsolattartásra használja fel.

Az e-mailen beküldött adatokat két hétig tároljuk, 3. személy részére nem adjuk át, azután véglegesen törlésre kerülnek .